Mosaik - Umsonstladen und Begegnungsstätte

Trägerverein: Umsonst in Bamberg e.V.

Mosaik-Logo

فروشگاه موزاییک برای چیست؟

tea محل طلاقی و دیدار: با ما می توانید بسیاری از افراد با محبت و خون گرم را ملاقات کنید. همه شما به اینجا خوش آمدید. شما مینوانید در اینجا چای بنوشید٬گپ بزنید و همینطور در کنسرت شرکت کنید.


euro بدون پول: شما می توانید تمام وسایل موجود در فروشاه موزاییک را به شکل رایگان با خود ببرید. ما همچنین برای کار خود پولی دریافت نمی کنیم و همگی به شکل افتخاری در اینجا کار می کنند. البته ما ملزم به پرداخت اجاره هستیم. شما می توانید البته با کمال میل مبلغی را برای اجاره به عنوان اعانه پرداخت کنید.


Eimer انصاف: ما در اینجا پوشاک٬ لوازم خانگی٬ لوازم دکوری٬ بازی٬ کتاب و خیلی وسایل زیبا و مفید دیگر را داریم. خیلی افراد به اینجا می آیند و می خواهند که وسایلی را همراه ببرند٬ به همین جهت وایل را تا اندازه ای با خود ببرید که در یک سطل جا شود.


bewusster Konsum مصرف آگاهانه: آیا وسایل استفاده شده و تمیزی داری که به آنها بیشتر احتیاج نداری؟ آنها را دور نیندازید! برای ما این وسایل را بیاورید! شاید که افراد دیگری به آنها احتیاج داشته باشند. محیط زیست در امنیت می ماند٬ وقتی که وسایل و اجناس توسط افراد بیشتری مورد استفاده قرار بگیرند. شما می توانید همیشه وسایل را در ساعات کار در روزهای چهارشنبه و جمعه با خود به همراه بیاورید. وسایل خیلی بزرگ همچون مبل را متاسفانه نمیتوانیم بپذیریم.